GGD

Jaarlijks komt de GGD controleren of wij voldoen aan alle wet- en regelgeving.

Hier is  het laatste inspectierapport te vinden van Filimo Kindcentrum.