Veelgestelde vragen

Waar kan ik mijn kinderen aanmelden?

Via ons aanmeldformulier kan je je kinderen aanmelden voor zowel het kinderdagverblijf (KDV) als de buitenschoolse opvang (BSO).

 

Wat is de plaatsingsprocedure?

Nadat het aanmeldformulier is ingevuld komt jullie kind op de plaatsingslijst en worden jullie van harte uitgenodigd om bij ons een kijkje te komen nemen. Vervolgens wordt er gekeken naar de plaatsingsmogelijkheden, om daarna een contract op te stellen voor de definitieve plaatsing.

Wanneer kinderen voor het eerst komen spelen bij Filimo is het voor het kind fijn om even te wennen aan de nieuwe omgeving en de leidsters. De wendagen worden afgesproken tijdens het intakegesprek dat een aantal weken voor de plaatsing zal plaatsvinden. Ieder kind mag kosteloos twee dagdelen komen wennen.

Wat zijn jullie openingstijden, breng- en haaltijden?

Filimo Kindcentrum is 52 weken per jaar geopend. Met uitzondering van nationale feestdagen.
De standaard openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 18.00 uur. Ook is vervroegde- en verlengde opvang mogelijk van 07.00 uur tot 19.00  uur. Op Sinterklaas-, kerst- en oudjaarsavond is Filimo Kindcentrum om 17.00 uur gesloten.

De kinderen kunnen worden gebracht tussen 07.30 uur en 09.00 uur. De kinderen kunnen worden opgehaald tussen 16.30 uur en 18.00 uur. Uiteraard kan je je kind ook later brengen of halen, laat dit dan even weten aan de groep.

Is er een wachtlijst?

Voor de kinderopvang en buitenschoolse opvang is er voor enkele dagen een wachtlijst.

Wat zijn de contractvormen en tarieven?

Filimo hanteert een all-in tarief. Dit betekent dat zowel de voedingsmiddelen, warme maaltijd, als de sportlessen en activiteiten zijn inbegrepen bij de prijs (m.u.v. zwemlessen). Ook de oudercursussen en thema-avonden zijn inbegrepen bij het tarief.

Voor de kinderopvang zijn de volgende contractvormen mogelijk:

Kinderopvang 2024

52 weken pakket € 10,38 per uur
Vervroegde of verlengde opvang € 7,14 per half uur

*Minimum afname van twee dagdelen (dit geldt alleen voor de kinderopvang)

Voor de BSO zijn de volgende contractvormen mogelijk:

BSO 2024

52 weken pakket € 9,89 per uur
48 weken pakket € 10,57 per uur
40 weken pakket € 11,17 per uur
12 weken pakket (vakantie opvang) € 11,17 per uur
VSO, Vervroegde of verlengde opvang € 6,80 per half uur

 

Is het mogelijk om een dag te ruilen?

Uiteraard is het mogelijk om binnen de gestelde voorwaarden dagen te ruilen, inclusief vakantie- en feestdagen mits de groepsgrootte dit toelaat.

 

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

Bent u tevreden, vertel het rond! Bent u niet tevreden of heeft u aanvullingen of suggesties, vertel het ons!

Filimo Kindcentrum is aangesloten bij een externe klachtencommissie waar ouders terecht kunnen. Ouders/verzorgers kunnen bij klachtenloket-kinderopvang hun klacht achterlaten.

Ontevreden

Het kan zijn dat u ontevreden bent over uw kinderopvang. Veel ouders vinden het in zo’n situatie lastig om hun zorgen te bespreken met de kinderopvang. Ze zijn bang dat het bespreken van kritiek of het indienen van een klacht gevolgen zal hebben voor de opvang van hun kind. Dat is jammer. Ouders en opvangorganisaties moeten beseffen dat het geven van kritiek en feedback juist positieve gevolgen kan hebben voor de opvang. Pas als de opvang weet dat ouders iets vervelend vinden, kan zij de situatie verbeteren.

Intern klagen

De Wet kinderopvang bepaalt dat elke kinderopvang een voor ouders inzichtelijk klachtenreglement heeft. In dit klachtenreglement vindt u de manier waarop u intern en, eventueel in een later stadium, extern kunt klagen.

Heeft u een klacht, dan moet u deze in principe eerst intern voorleggen. U kunt uw klacht het beste eerst bespreken met de verantwoordelijke persoon op de opvang. Had uw kind bij het ophalen een te volle luier? Geef dit de volgende dag aan bij de pedagogisch medewerker. Wanneer u er samen niet uit komt, is het raadzaam om het klachtenreglement van de organisatie te bekijken voor een vervolgstap. Betreft het een klacht die mogelijk ook voor andere ouders relevant is, dan doet u er verstandig aan om ook de oudercommissie van uw kinderopvang op de hoogte te stellen. De oudercommissie is echter geen klachtencommissie en kan uw klacht niet behandelen. Wel kunnen zij naar aanleiding van de klacht kijken naar het beleid van de organisatie.

Extern klagen

Mocht uw klacht binnen de opvang niet naar tevredenheid worden afgehandeld dan kunt u gebruik maken van de externe klachtenprocedure. De Wet kinderopvang bepaalt dat elke kinderopvang aangesloten moet zijn bij de Geschillencommissie en het daaraan verbonden Klachtenloket Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hier kunt u terecht voor informatie, advies, bemiddeling, mediation van en door medewerkers van het klachtenloket en/of een bindende uitspraak door de Geschillencommissie.