Wil jij onze oudercommissie ondersteunen?

De Oudercommissie van Filimo Kindcentrum is de schakel tussen de ouder(s)/verzorger(s) en de directie van Filimo Kindcentrum. De leden van de Oudercommissie zijn nauw betrokken bij het reilen en zeilen binnen Filimo Kindcentrum en geven advies op ons beleid. De oudercommissie draagt op deze manier bij aan het behouden en verbeteren van de kwaliteit van onze opvang.
Naast deze adviserende rol verzorgen zij jaarlijks een thema-avond en organiseren zij activiteiten voor de Dag van de Pedagogisch Medewerker.

Iedere ouder/verzorger is van harte welkom om lid te worden van onze Oudercommissie. Wij streven bij de samenstelling van de Oudercommissie naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende groepen.

De volgende ouders nemen op dit moment zitting in de Oudercommissie:

Mark Jansen

Nina Offermans

Patricia Vloemans

Irene Breukers

Laura van Eekelen

De Oudercommissie is bereikbaar voor vragen, opmerkingen en aanmeldingen via oudercommissiefilimo@gmail.com.